eng
 


Бабин ден в църквата Св. Димитър

20.I.2008 Тази година, за втори път, отпразнувахме Бабин ден в Торонто, в банкетната зала на църквата Св. Димитър. Госпожа Кина Вълчева беше най-милата "баба", която човек може да си представи. Умихме й ръцете, а тя ни поръси със здравец за здраве, захрани ни с къшей погача с мед за сладък живот и пожела на младите булки да имат много деца. Две бременни невести ритнаха менчето да видят какви рожби ще добият, а след това се гостихме сладко-сладко с коя каквото донесла и си поиграхме на хорото. Да са ни живи и здрави и "бабите', и майките, и дечицата, родени и тепърва идващи на белия свят!