eng


Участие в групата за гръцки народни танци Levendia X

В продължение на почти две години имахме щастието и честта да играем в представителната група за гръцки народни танци Levendia X - един от най-добрите гръцки танцови състави в Канада. Концертните ни изяви, репетициите и приятелските ни събирания с тях са ни носили удоволствие и радост, за което сме им безкрайно благодарни. Желаем успех на гръцките ни приятели и се надяваме в бъдеще Игранка и Levendia да си сътрудничат и на сцената, и извън нея.Катя и Недялко. Концерт за 9-годишнината на Levendia в Spirale на 29.I.2005Булки. Концерт за 9-годишнината на Levendia в Spirale на 29.I.2005Taste of the Danforth, 6-8.VIII.2005. Гръцката сцена спонсорирана от....Taste of the Danforth, 6-8.VIII.2005. Фестивалната улица Danforth.Taste of the Danforth, 6-8.VIII.2005.Танцът Суста Роду.Taste of the Danforth, 6-8.VIII.2005. Танцът Ендека.Levendia на репетиция на Ionia от Солун.Гръцки фестивал, VII.2005. Недялко на хорото.Отава, 20-21.VIII.2005. Подготовка за сцената.Отава, 20-21.VIII.2005. Репетиция преди представлението.Отава, 20-21.VIII.2005. Готови за танца Булки.Отава, 20-21.VIII.2005. След македонските танци
.Отава, 20-21.VIII.2005. Между представленията.Отава, 20-21.VIII.2005. След танците от Епирос
.Отава, 20-21.VIII.2005. Вечеря след представление.Отава, 20-21.VIII.2005. Из града.Отава, 20-21.VIII.2005. Обяд в града.Отава, 20-21.VIII.2005. По забележителности.Отава, 20-21.VIII.2005. По забележителности.Ден на Кипър, Ватерло, 11.IX.2005. Представление.Ден на Кипър, Ватерло, 11.IX.2005. Представление.Ден на Кипър, Ватерло, 11.IX.2005. Представление.Ден на Кипър, Ватерло, 11.IX.2005. Тъпчене на гроздето.Веселба с Levendia в гръцка църква.
Веселба с Levendia в гръцка църква