eng
 


Нашата цел

Нашето желание е да увлечем колкото може повече българи от Канада и САЩ по богатото ни българско народно наследство и да го разпространим още повече сред небългарското население на Северноамериканския континент чрез преподаване на български народни танци, празнуване на български обичаи и участие в международни фолклорни празници.